#
GP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30 SumSumTotal penalty
301
elegance.kum
01880000000188
302
any5568
000000
303
Tensor-graf
01590000159
304
naik
0112800001128
305
kbyrjkmy
0316600000003166
306
Alexander Voronov
01990000199
307
MrDindows
03-30021150000585
308
okhrimenko-ilya-921021
000000000000
309
r3tsky
000000
310
SlavaSSU
011401570000271
311
torwald
000000000000
312
Andrii Dzhyrma
000000
313
GogolGrind
000000
314
buggy.code
000000
315
Ivan
000000000
316
E.T.
000000
317
Saif.Qaher
000000
318
blind
000000000000
319
pperm86
1006-1401006-140
320
zxqfl
02320232
321
Oleksi515
01108016202170
322
Slava7
000000000
323
Mimino
0314003140
324
andrew.burlackov
000000
325
elena.zoykina
000000
326
alex.poplyovko
000000
327
GlebsHP
0212502125
328
a.ripatti
0422404224
329
TechnoHermit
01290129
330
Владимир Ткачев
0527205272
331
eduardpi
000000
332
shirokih.ilya
000000
333
cebrusfs
032610324906510
334
Denis Nazarov
0332203322
335
AVictor2007
000000
336
Виктор Милованов
01450145
337
Dmitriy Tishkin
000000
338
kasitan
02880288
339
Orlan
000000
340
avelino2013
019019
341
Kirill Boldyrev
000000
342
EvgeniyGor
000000000
343
dekalo.stanislav
01470147
344
hgolf
052650322108486
345
aangairbender
01720172
346
BEASTBISHOP
000000
347
kdelimbetov
000000
348
bes4etnov
000000
349
slava.t
01760176
350
Peter Trebaticky
01700000170
13456789101112