#
GP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30 SumSumTotal penalty
51
sugusor
0211402114
52
ItsLastDay
02580258
53
sokian
0417104171
54
umair.akhtar
000000
55
rvvslv
02-902-9
56
igor.glushkov26
000000
57
v.shantarin
01160212103137
58
akinshchikov
0215302153
59
bendern
01500150
60
alexnik000
000000
61
s-quark
22625174921051273915470
62
rng.58
105-1936520604-117461470
63
Vuong Nguyen
0314703147
64
rdiachenko
000000
65
Pavel Mavrin
05381044509426
66
Yash Bansal
000000
67
EmptyHadron
01602440350
68
dmitrymatov
04189144-47155462913188
69
akira.morimiya
02-602-6
70
zhelubenkovalexandr
02240224
71
ILARION01
02190219
72
chenjiyu
0311803118
73
ainu77
04-1201142804-491112-141
74
geraskin.ia
000000000
75
ilyaluk
01920192
76
gvalentiny
0219402194
77
apronchenkov
0327803278
78
HellKitsune
0168039304161
79
danildudin2
000000
80
Дмитрий Мурзин
0112701127
81
rotoZOOM
01120112
82
gumb0
000000
83
olga.vorokh
000000
84
eatmore
806151005-68805-14126016-194
85
darkstar1863
01140114
86
zhu081607
000000000
87
snuke
00002170217
88
azukun
017017
89
Beiyu Li
0113901139
90
rumbleblowingaggregate
000000
91
Kharybin
01280128
92
fetetriste
03820382
93
Merkurev
136366235268041193615753
94
Андрей Меркулов
01240124
95
Sa2n6yA
0214202142
96
Kirino
0591154-64751722214199
97
I.T
0413704137
98
kazemir94
000000000
99
Алексей Дмитриев
033033
100
ARechitsky
0214402144
1234567891012