#
GP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30 SumSumTotal penalty
401
vlad89
04-84016703908-8
402
mikhail.starostin
02115011003125
403
supercmd
04156031007166
404
Zakhar Voit
0212101118011004249
405
White_Bear
1585134-90411141387
406
Viktar Basharymau
01130113
407
snuke
00002170217
408
ILARION01
02190219
409
Sanya1
02145022004165
410
Osank Jain
00001200120
411
gridnevvvit
0297032105118
412
zhelubenkovalexandr
02240224
413
Андрей Меркулов
01240124
414
enesoncu2
02240224
415
BudAlNik
01289022603315
416
kazim
0212001233042707380
417
Kharybin
01280128
418
dobronadezhdin
013301290262
419
xhae
034302290572
420
maks1906b
01300130
421
bdzl
03165023005195
422
anudeep-2011
011302310344
423
alagaster
00001320132
424
yutingmao
01330133
425
av-damir
05107031080234010249
426
minh141198
0323701237013605510
427
aurinegro
035704360793
428
navimoe
0313702188033708362
429
schulz.ptz
00001370137
430
kasarino
00001155013902194
431
nonyurij
00001410141
432
Kenny_HORROR
05178044209220
433
iamexist
0438003174014308597
434
EmptyHadron
01602440350
435
heekyu83
02440244
436
Pavel Mavrin
05381044509426
437
akmmatrix
04343034507388
438
omelyanenko
01460146
439
Pawel Gawrychowski
04279034707326
440
harhro94
05379031660449012594
441
smirnov-ba
03275024905324
442
bogdanvoron
02169015203221
443
bit.yangxm
01540154
444
mycodef
02560256
445
Alexey Nikiforov
00001580158
446
hophacker
0313801140025806336
447
randy.gong
02141015903200
448
peter.alexeev
01590279015904197
449
andriy.gudz
01138015902197
450
etipikin
01600160
13456789101112