#
GP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30SolvedPenaltyGP30 SumSumTotal penalty
1
mututunus
000000
2
Tmbao
0002540025400
3
dontsleep
032770416107438
4
elena.zoykina
000000
5
GlebsHP
0212502125
6
tulsyan
000000
7
Niyaz Nigmatullin
1259512595
8
eduardpi
000000
9
Denis Nazarov
0332203322
10
AVictor2007
000000
11
watashi
04-4604-46
12
kasitan
02880288
13
shitov.andrew
01590119302252
14
hanzbrow
031990314006339
15
MotHaiBa
000000000
16
Orlan
000000
17
varfalomei
0000210602106
18
Kirill Boldyrev
000000
19
TROLLED
000000
20
HIR180
0314503145
21
hatim009
0211402114
22
Иван Фефер
18532103108188429
23
mshalabod
012090431505524
24
maks1906b
01300130
25
smat14
000000
26
neverknow
02-3803205-36
27
shef2318
01960196
28
zetilovn
011070213003237
29
Sergey Serebryanik
01920192
30
jonathan.carvalhosa
0212102121
31
nik.ioffe
023102-190412
32
v2es
01610161
33
konstantinkostin28
0114901149
34
sugusor
0211402114
35
Наталья Гинзбург
033180210105419
36
igor.glushkov26
000000
37
Yordan Chaparov
0110323104232
38
alexnik000
000000
39
sysolyatin.dima
000000000
40
Vuong Nguyen
0314703147
41
darnley
03550355
42
yrtchn
000000
43
Alexander Mashrabov
01-1101-11
44
e_vitaliy
01540113402188
45
zhelubenkovalexandr
02240224
46
ILARION01
02190219
47
Kepnu4
031103-6806-57
48
sashaostankov
000000
49
chenjiyu
0311803118
50
d.okhonko
000000
1234567891012