Last success:A,AlexRey2,1m. 14d.
Last submit:A,AlexRey2,1m. 14d.
#
A
429/441
Score
1
orzhan057
95.75
1m. 11d.
95.75
2
AlexRey2
95.67
1m. 14d.
95.67
3
karp0v987
95.62
1m. 14d.
95.62
4
ai265
95.20
1m. 14d.
95.2
5
martins0n
94.55
1m. 12d.
94.55
6
yuriy@znovyak.com
93.07
29d. 21h.
93.07
7
andrey1362010
92.60
1m. 12d.
92.6
8
ilivinsky
92.19
30d. 18h.
92.19
9
Maya Bikmetova
91.65
21d. 11h.
91.65
10
Vlad Balanda
90.37
1m. 4d.
90.37
11
kmikhaylov101
90.12
6d.
90.12
12
Ivan Glebov
89.67
1d. 17h.
89.67
13
kousuke.uo.2019b@mlab.info
79.51
03:26
79.51
14-16
Masaki Kobayashi
78.72
6d. 21h.
78.72
14-16
Soroka4ndrew
78.72
19:12
78.72
14-16
fursov.ia
78.72
00:07
78.72
17
nbouyaakassinga@gmail.com
75.59
4d. 3h.
75.59
18
dae.10
1.37
1m. 3d.
1.37
19-75
Linh Nguyen
0
19-75
cybsloth
0
19-75
ashwinids@gmail.com
0
19-75
Bond005
0
19-75
denis@kleptsov.com
0
19-75
Роман Еникеев
0
19-75
Ислам Умаров
0
19-75
ttrang2292000@gmail.com
0
19-75
Николай Крупий
0
19-75
bolatusd
0
19-75
sangmasangma254@gmail.com
0
19-75
choudhury09kunal@gmail.com
0
19-75
verentil
0
19-75
dhhindocha@gmail.com
0
19-75
Чуланов Егор
0
19-75
shaochen.yu@uq.net.au
0
19-75
StIv1995
0
19-75
Горяев Николай
0
19-75
Илья
0
19-75
Svetlana Besaeva
0
19-75
vladred
0
19-75
bauriparshanta@gmail.com
0
19-75
ac0082020@gmail.com
0
19-75
talleylisaellen@gmail.com
0
19-75
ndshakhova
0
19-75
gardel
0
19-75
mepiyushaditya@gmail.com
0
19-75
cheethirala.jahnavi@gmail.com
0
19-75
mariyaxod
0
19-75
valmikhno25@gmail.com
0
19-75
prabhattaye1@gmail.com
0
19-75
dh716@bath.ac.uk
0
12