start:
end:
duration:
05:00:00
Last success:F,Ural FU: Incendiary (Chaplygin, Vyatskov, Kungurtsev),04:59
Last submit:C,SPb SU of Telecommunications 3 (Dudakov, Mardanov, Shustov),04:59
#
A
270/544
B
199/390
C
142/544
D
77/186
E
233/622
F
27/112
G
19/96
H
177/234
I
10/73
J
94/312
K
3/84
L
254/308
ScorePenalty
1
Ural FU: Dandelion (Daniliuk, Merkurev, Sivukhin)
+
00:09
+
00:20
+1
00:16
+
01:23
+
00:23
+
01:32
+
02:02
+
00:26
+
03:30
+
00:58
+
02:43
+
00:05
12852
2
SPb ITMO University 1 (Kovsharov, Bardashevich, Smykalov)
+
00:07
+
00:17
+
01:10
+
00:46
+
00:32
+
01:49
+
02:41
+
00:26
+1
02:15
+1
00:45
+1
03:27
+
00:11
12932
3
SPb State University 1 (Ershov, Pyshkin, Gordeev)
+
00:05
+
00:12
+2
01:10
+
00:31
+
00:25
+
03:24
+
01:54
+
00:37
+
02:50
+
01:13
-4
04:59
+
00:19
11807
4
Мокин Василий
+1
00:06
+
00:18
+1
00:44
+1
00:46
+
00:28
+
02:44
+
02:05
+1
01:23
+
03:07
+
01:55
-2
04:55
+
00:22
11923
5
endagorion
+
00:03
+
00:16
+
00:40
+
00:54
+1
00:27
+2
02:34
+2
01:46
+1
00:36
+2
04:47
+
01:12
+
00:12
11971
6-7
RRwatameda (Thanh Trung Nguyen, nguyennts93)
+
00:04
+1
00:15
+
02:05
+
01:01
+1
00:25
+1
03:27
+1
02:47
+
00:46
+1
04:52
+
01:28
+
00:31
111166
6-7
SPb State University 3 (Simonov, Logunov, Ryazanov)
+
00:05
+
00:34
+
01:38
+
00:47
+1
00:30
+2
04:56
+2
02:36
+
00:37
+
03:59
+1
01:23
+
00:17
111166
8
Saratov SU Daemons: Davtyan, Kudasov, Sagunov (homosappiens)
+
00:10
+2
00:28
+
00:34
+
02:43
+
00:21
+
01:42
+
03:52
+
00:43
-7
04:59
+
01:07
+9
04:09
+
00:16
111189
9
Akai (archbayleef, Milanin, knightL)
+
00:03
+1
00:21
+
00:48
+
00:43
+
00:12
+1
02:20
+1
02:56
+
00:29
-5
04:56
+
01:12
-1
03:59
+
00:06
10614
10
Nizhny Novgorod SU (Mikhail Krivonosov, vepifanov)
+
00:02
+
00:11
+
00:36
+
01:12
+
00:18
+
02:09
+
02:42
+
00:49
+2
01:39
-9
04:59
+
00:06
10627
11
SPb ITMO University 3 (Budin, Latyshev, Yakutov)
+
00:08
+
00:20
+
01:14
+
00:47
+
00:29
+
02:33
+1
03:07
+
01:03
-3
04:59
+
01:34
+
00:05
10704
12
Макс Ахмедов
+
00:07
+
00:30
+1
00:51
+
01:14
+
00:23
+
02:47
+1
03:41
+
00:49
+1
01:08
-6
04:59
+
00:17
10770
13
SPb ITMO University 2 (Belonogov, Podtelkin, Zban)
+
00:10
+
00:25
+
00:40
+
01:02
+
00:15
+
03:57
+1
04:34
+
00:46
-6
04:59
+
01:47
+
00:20
10860
14
Togliatti SU (MFinutin)
+
00:03
+1
00:22
+1
00:58
+
01:22
+3
00:38
+1
04:32
+1
02:45
+
00:46
-1
04:59
+
01:36
+
00:21
10947
15
Saratov SU 2: Dalabaev, Kireev, Los (adilbek-dalabaev)
+
00:28
+
00:44
+
00:52
+
01:22
+
00:34
+9
03:24
+
03:29
+
01:03
-3
04:15
+
01:43
-9
04:59
+
00:21
101024
16
SPb Academic University 1 (Bogomolov, Podguzov, Smirnov)
+
00:10
+
00:28
+
02:07
+
02:29
+1
00:35
+
04:24
+
00:40
+
04:49
+
01:39
+1
00:24
101110
17
Ural FU: DandyLion (Permyakov, Kuchumov, Borozdin)
+
00:10
+1
00:34
+
00:51
+
03:39
+
00:14
+
03:56
+
04:57
+
03:04
+1
02:13
+
00:21
101243
18
Moscow IPT Ababahalamaha (Алексей Дмитриев, Бабанин Иван, Александр Останин)
+
00:03
+2
00:25
+1
01:19
+
01:01
+
00:32
+2
02:40
+
00:28
+1
00:55
+
00:09
9576
19
lang.trunghieu
+
00:03
+
00:46
+
00:15
+
00:45
+2
00:26
-2
04:20
+
00:37
+1
04:02
+
01:35
+
00:22
9596
20
Perm SU: Meat in the Mirror (Lizunov, Ankudinov, Tsaplin)
+
00:05
+1
00:19
+
00:33
+
01:20
+
00:30
+
03:24
+
00:39
-4
04:34
+5
02:23
+
00:15
9691
21
Kyiv NU Flawless (mykhailo.chornyi, furko.roma, dmytro.ihnatenko)
+
00:02
+
00:20
+
01:50
+
01:42
+
00:13
+
03:34
-4
04:54
+
01:23
-12
04:15
+
02:12
-1
02:12
+
00:12
9692
22
SPb State University 2 (Savchenkov, Makarov, Sayranov)
+
00:09
+
00:24
+1
01:25
+
00:44
+1
00:41
+3
03:27
-3
04:46
+
00:50
+1
01:47
-9
04:58
+
00:13
9705
23
Yerevan State University 1 (Sahakyan, Mamikonyan, Harutyunyan)
+
00:00
+1
00:14
+
01:48
+
02:57
+
00:06
-2
04:01
+
00:45
+1
04:41
+
00:37
+
00:18
9728
24
Zagreb 03 (Mislav Balunović)
+
00:10
+1
00:38
+1
01:05
+
01:37
+
00:30
+
03:49
-2
04:26
+1
00:49
+2
02:16
+
00:29
9787
25
Tyumen SU: Last Try (Durynin, Avriskin, Yagudin)
+
00:21
+
00:49
+
02:15
+
01:04
+
00:17
+3
04:54
+
01:10
+
01:33
+
00:26
9833
26
SPb ITMO University 4 (Kisialiou, Berinchik, Korchagin)
+
00:06
+
00:20
+
01:32
+1
02:06
+1
00:36
+4
04:57
+
00:26
+2
01:05
+
00:13
9847
27
SPb State University 4 (Gulikov, Malinovskii, Kulikov)
+
00:06
+1
00:56
+1
01:47
+1
00:15
+
00:27
+4
04:41
-3
04:09
+2
01:29
-2
04:55
+2
01:57
+
00:19
9940
28
SPb Academic University 7 (Moskvitin, Smirnov, Plyushchenko)
+
00:05
+4
01:09
+1
02:54
+
01:00
+
00:23
+
04:08
+
02:05
+1
01:54
+
00:13
9954
29
Northern (Arctic) Federal University 1 (Popovich, Chesnokov, Dodin)
+
00:07
+1
00:23
+
02:51
+
03:33
+
00:14
+
04:50
+
01:28
+
02:15
+
00:19
9983
30
Ural FU: Incendiary (Chaplygin, Vyatskov, Kungurtsev)
+
00:04
+
00:10
+1
01:09
+
04:48
+
00:29
+1
04:59
+
01:33
+2
01:53
+
00:19
91008
31
yahaho (zimpha, soda-beta)
+
00:06
+
00:44
+1
00:54
+
03:26
+1
00:35
+6
04:30
-5
04:59
+
01:06
+1
02:26
+1
00:21
91053
32
lebronua2013
+
00:03
+
00:10
+
00:44
+
01:08
+
00:21
-5
04:33
+
00:26
+
01:31
+
00:06
8273
33
azukun
+
00:03
+1
00:15
+1
01:03
+
01:29
+
00:38
+
00:47
+2
02:19
+
00:28
8506
34
SPb Academic University 4 (Rebryk, Zhidkov, Stepanov)
+
00:06
+
00:21
+3
03:19
+
01:41
+
00:34
-11
04:59
+
00:55
+
01:06
+
00:10
8555
35
Timur_Sitdikov
+
00:07
+
00:32
+
01:37
+
01:54
+
00:47
-2
04:18
+
01:17
+
02:43
+
00:18
8559
36
South Ural SU: Nevermind (Sapronov, Shaveinikov, Korsun)
+
00:08
+1
00:47
+1
00:35
+1
02:00
+
00:27
-1
04:56
-3
04:53
+
01:44
+2
01:47
+
00:17
8567
37
Ural FU: Some fries (Nazarov, Subbotina, Prosvirnina)
+
00:08
+
00:27
+
02:43
+
01:34
+1
00:38
-2
04:58
+
00:53
+1
02:27
+
00:18
8592
38
yndx-valenkof
+
00:03
+1
00:13
+1
01:18
+
02:57
+2
00:37
-2
03:39
+
01:02
+
02:13
+
00:22
8609
39
ekondranin
+
00:07
+1
00:36
+
01:58
+
02:23
+
00:28
+
01:00
+
03:13
+
00:13
8621
40
South Ural SU: VMI#1 (Lyzhin, Romass, Petrov)
+
00:09
+
00:33
+
02:06
+
03:12
+1
00:42
+
00:57
+1
01:34
+
00:26
8622
41
SPb Academic University 6 (Zuev, Vinnichenko, Belova)
+1
00:10
+1
00:46
+
04:14
+
01:27
+1
00:40
-4
04:45
+
00:56
+
01:54
+
00:18
8687
42
SPb Academic University 2 (Chernikova, Labutin, Shcherbin)
+
00:16
+1
00:37
+1
03:01
+2
01:17
+
00:12
-4
04:58
+1
02:31
+
01:36
+
00:23
8696
43
dinarg
+1
00:10
+
00:50
+1
01:34
+
02:11
+
00:33
+
01:04
+4
03:17
+
00:19
8722
44
SPb Academic University 5 (Kravchenko, Nikonov, Rozplokhas)
+
00:18
+1
00:53
+
03:23
+
02:01
+1
00:38
-1
04:59
+
01:28
+
02:14
+
00:34
8732
45
Kant FU 2: Balobanov, Mosyagin, Koblyk (Дима Коблык, AleksanderMilan)
+
00:09
+
00:51
+
02:02
+
03:17
+
00:40
-1
04:59
+
01:51
+1
02:34
+
00:38
8746
46
* CF: (Gevorgyan, Shatakhtsyan, Piliposyan)
+1
00:04
+
00:51
+1
02:49
+
03:59
+1
00:24
+
01:41
+
01:18
-13
04:59
+
00:20
8750
47
SPb ITMO University 5 (Sushencev, Ohanjanyan, Sazanovich)
+
00:12
+
00:27
+
04:00
+
02:37
+1
00:38
-1
04:59
-3
04:59
+
01:08
+
03:01
+
00:18
8764
48
Yerevan State University 2 (Hambardzumyan, Karagulyan, Galstyan)
+
00:08
+
00:45
+1
03:23
+
02:02
+2
00:18
+
01:48
+1
02:54
+
00:32
8794
49
SPb ITMO University 7 (Turaev, Kostlivtsev, Burakov)
+1
00:10
+2
00:43
+1
04:40
+
02:38
+
00:22
-5
03:58
+
01:41
+1
01:18
+
00:07
8802
50
SPb Academic University 8 (Sofronova, Olhovskiy, Tonkih)
+
00:08
+
00:42
+1
04:12
+
02:18
+
00:25
+
01:22
+1
03:15
+
00:35
8821
123456